Baytar
Loser
Home Theme Ask me anything Submit
Anonymous asked: Uyan artik


Answer:

get out of my ship

tuvalet fayansı önünde bu kadar cool, seksi olmak zorunda hissetmeyin

okula gelip giderken dinlemelik bir playlist şeyapıyorum
tavsiyede bulunanlar hoş karşılanacaktır

Anonymous asked: Olmuyor gulusunu gormeden


Answer:

Anonymous asked: Bilemezsin cunku sevmemissin duvar adam


Answer:

ya siktir git, duvar adammış

ayıp olmasın diye yaşıyorsun, biliyorum

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter