Baytar
Loser
Home Theme Ask me anything Submit

oooooooooooooooooy

Yarak gibi fakülte

lan bu iddiaları ereksiyon halinde olan bi beşiktaşlıya bahset, iner çükü düşer aq bu nedir ya

baransu’nun beşiktaş iddialarını açtım, kanım dondu ananı avradını sikeyim 
LAN DEMİRÖREN ANANI AVRADINI SİKEYİM

one more cup of coffee before i go

coolest motherfucker alive : hank moody

acındırıp ilgi toplamak için bi anamı siktiler demediğin kaldı be çocum

uyumak istemiyorum
canım uyumak is-te-mi-yor

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter