Baytar
Loser
Home Theme Ask me anything Submit

I don’t believe in an interventionist God
But I know, darling, that you do
But if I did I would kneel down and ask Him
Not to intervene when it came to you
Not to touch a hair on your head
To leave you as you are
And if He felt He had to direct you
Then direct you into my arms

göt sıkışınca iki haftadır bitmeyen çeviri 3 saat aldı.

hayrına dedim diye mi bu sessizlik………..

canı sıkılıyor olup da hayrına yetiştirmem gereken çeviri için yardımcı olabilecek birileri var mıdır?

Kaan Çaydamlı: ‘Okunan hiçbir kitap tercübenin yerini tutmaz. Bu yüzden Nietzsche bir sözünde ‘Denemiş olana güvenin’ demiştir.

Mete Avunduk: ‘Nereden biliyorsun bu sözü?’

Kaan Çaydamlı: ‘Kitapta okudum.’

uyunmasın

p.s : erzurum düğünü

düğün sesine uyandım.
daha kötü ne olabilirdi, bilmiyorum.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter