Baytar
Loser
Home Theme Ask me anything Submit

bak sinirden durduk yere hakaret etmek için köylü kelimesini kullandırttınız.

r harfini yutmaya çalışanlardan nefret ediyorum.
amına koydumun köylüsü önce bi telafuzunu düzelt sonra iiçadaa diye okursun.

yıllar sonra biriyle çıkıyorum.
kaç yıl oldu lan sahi, çok oldu.

People are strange, when you’re stranger.
Faces look ugly, when you’re alone.
Anonymous asked: napsak ya yazcaktım sex falan dersin neyse


Answer:

korku salmışım

Anonymous asked: Of hic sandigim gibi eglenceli degisik biri degilsin yazmicam


Answer:

where is the samimiyet ulan?

Anonymous asked: Onu izledim ama ben baska yok mu


Answer:

barfly

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter