Baytar
Loser
Home Theme Ask me anything Submit
Anonymous asked: napsak ya yazcaktım sex falan dersin neyse


Answer:

korku salmışım

Anonymous asked: Of hic sandigim gibi eglenceli degisik biri degilsin yazmicam


Answer:

where is the samimiyet ulan?

Anonymous asked: Onu izledim ama ben baska yok mu


Answer:

barfly

Anonymous asked: Bana bir film onerir misin etkisinde kurtulamayacagim kadar guzel olsun


Answer:

love song for bobby long

keman çok seksi değil mi ya

Anonymous asked: daha ölmedik


Answer:

adınla sanınla gelsene yaqisiqli

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter